Current Projects

 

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat – Futuristic Interactive Technologies

More information coming up soon!

 

Tausta viihdepeliteollisuudessa

Tutkimusryhmän TKI-toiminnassa keskitytään viihdepeliteollisuudesta tuttujen interaktiivisten käyttöliittymäteknologioiden hyödyntämiseen ketterästi eri toimialoilla. Perinteisesti peliteollisuus on pyrkinyt hyödyntämään käytettävissä ja kehitteillä olevan ohjelmisto- ja laitteistokapasiteetin maksimaalisesti. Peliteollisuudessa käytettävät innovaatiot kuten pelimoottorit, liiketunnistussensorit, virtuaalilasit sekä lisätyn todellisuuden työkalut ovat esimerkkejä teknologioista, joita enenevässä määrin pyritään hyödyntämään myös peliteollisuuden ulkopuolella uusien interaktiivisten ratkaisujen kehittämisessä. Tutkimusryhmän TKI-toiminnassa korostuu poikkitieteellisyys ja monialaisuus. TKI-toiminnan ytimessä on monipuolinen ymmärrys ja asiantuntijuus viihdepeliteollisuuden pelikehitysprosessien ketterästä soveltamisesta käytäntöön lähtien peli- ja graafisesta suunnittelusta peliohjelmointiin ja -testaukseen. Asiantuntijuutta viihdepeliteollisuuden pelikehitysprosessien ymmärtämisessä ja soveltamisessa vaalitaan integroimalla tutkimusryhmän toiminta kiinteäksi osaksi ammattikorkeakoulun peliteknologian osaamispolun toteutusta.

Tutkimusryhmän TKI-toiminnan fokusalueet

Kuten edellä jo todettiin, tutkimusryhmän TKI-toiminnassa tavoitellaan laaja-alaista interaktiivisten teknologioiden hyödyntämistä eri toimialoilla. Tutkimusryhmä toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Innovatiivisia, vuorovaikutteisia teknologiaratkaisuja toteutetaan esimerkiksi teknologiateollisuuden, hyvinvointialan, koulutuksen ja matkailun toimialoille yhteistyössä eri sektoreiden asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan keskiössä on pelillistämiseen, hyötypeleihin, pelillisiin simulaatioihin, lisättyyn todellisuuteen sekä virtuaaliympäristöihin liittyvä TKI-toiminta.

Tutkimusryhmän toiminta on soveltavaa. Päätavoitteena on löytää käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja nopean prototypoinnin periaatteita käyttäen tietyn uutusarvon omaavia, interaktiivisia käyttöliittymäratkaisuja uusiin käyttökohteisiin. Tällä tavoin pyritään luomaan elinkeinoelämälle edellytyksiä visuaalisesti houkuttelevien ja rikkaan käyttökokemuksen omaavien tuoteinnovaatioiden ja -palveluiden rakentamiseen. Interaktiivisten teknologioiden soveltaminen mahdollistaa uusien liiketoimintamallien käyttöönoton sekä edesauttaa maailmalla tunnustetun suomalaisen teknologiaosaamisen pukemisen paremmin myytävään muotoon.

TKI-toiminnan tavoitteet

Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmän tavoitteena on profiloitua kansainvälisen tason toimijaksi vuorovaikutteisten käyttöliittymäteknologioiden soveltamisessa. Tutkimusryhmä on mukana keskeisissä suomalaisissa ja kansainvälisissä rahoitusohjelmissa. Tutkimusryhmä tekee tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien lisäksi ammattikorkeakoulun muiden tutkimusryhmien ja eri tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimusryhmä koostuu akateemisesti meritoituneista tutkijoista, vastavalmistuneista insinööreistä sekä opiskelija-assistenteista. Tutkimusryhmän toiminnassa on laajalti mukana ammattikorkeakoulun opiskelijoita eri osaamispoluilta.